Soverato (anno 2004 teatro del Grillo) – Enzo Guarna, recita "A pippa" di Vincenzo Ammirà

AMARCORD SOVERATESI – (TEATRO DEL GRILLO ANNO 2004) – Fra le “performances” di Vincenzo Guarna, ci sono quelle di recitare versi a memoria. E fra le poesie preferite c’era la pippa di Vincenzo Ammirà. Un poeta calabrese come si legge fra le altre cose in una pagina a lui dedicata su Wikpedia Italia che “scrisse versi sia dialettali che in italiano tra cui una libera traduzione dell’Eneide. Il lavoro a cui deve la notorietà è Ceceide. Un poemetto dialettale in cui varie componenti, dalla voluttà alla satira, dallo scurrile al fantastico, si compenetrano. Altra opera conosciuta è la poesia A Pippa (1886)”. Le “esibizioni” di Guarna spesso avvenivano per caso: a tavola per pranzo o a cena, con gli amici, durante una passeggiata, nelle pause di lavoro: davanti ai docenti vincenzo guarna recita al grillodella scuola dove era preside o quando era docente  ai suoi allievi. Altre volte, come è capitato in questa foto che abbiamo trovato, non si sottraeva se invitato insistentemente, di recitare in pubblico e fare spettacolo. Nel 2004 accadde al teatro del Grillo di Soverato e fu una splendida e applauditissima performance, all’interno di uno spettacolo in cui l’elité culturale della città si era ritrovata e in cui i nostri intellettuali si alternarono sedendo fra il pubblico e salendo sul palco assumendo ora le vesti di spettatore e ora quelle di attore. Di quell’iniziativa, che nonostante fosse molto partecipata mantenne (così come era nello spirito degli organizzatori) un carattere riservato, nel senso di poco gridato, abbiamo trovato una foto. E’ di Vincenzo Guarna sul palco in piedi dopo essersi alzato dal tavolo con una pippa in mano mentre recita, appassionatamente (da amante del tabacco qual era) i versi de “‘A pippa” di Vincenzo Ammirà il cui testo riportiamo per intero di seguito.

‘A pippa
di Vincenzo Ammirà

Cara, fidata cumpagna mia,
Affommicata pippa di crita,
Tu di chist’anima gioia, allegria,
Tu sai la storia di la mia vita,
E nuju, nuju megghiu di tia
Pe quant’e’ longa, quant’e’ pulita;
Tu m’ajutavi quandu la musa
Facia lu gnocculu, trova scusa.
Di dudic’anni ‘mbucca ti misi,
Mi piacisti, ti spissijai,
Di journu a juornu, di misi a misi,
Cchiu’ ti gustava, cchiu’ mi ‘ncarnai,
Tantu, chi dintra, pe lu pajisi
Jeu di fumari non ti dassai;
E cinquant’anni passaru ‘ntantu
Comu ‘nu sonnu, comu ‘nu ‘ncantu.
‘Ngrijatu appena, rosi e vijoli
Tuttu lu mundu quandu cumapri
A li baggiani beji figghioli,
Chiji li fimmani fannu ‘mpacciari,
Facia lu spicchissi, e caprijoli,
A zichi zachi lu caminari,
‘N’arrisi a Tresa, ‘n’occhiata a Rosa,
Chi bella vita, chi bella cosa!
E vota e gira, sempri fumandu,
E dassa e pigghia, vogghiu e non vogghiu,
Jia notti e juornu erramijandu,
Gridava patrima mu mi ricogghiu,
E jeu na petra; spassi, cantandu,
Ed a lu spissu quarch’autru ‘mbrogghiu;
E ‘mpini catti, m’annamurai;
Oh chija brunda non scuordu mai!
Pannizzijava, ciangia lu ventu,
Cucuji, lampi, acqua, tronava,
E ‘ncapputtatu mi stava attentu
Cumu ‘nu lepru s’ija affacciava;
Paria ‘nu seculu ogni mumentu,
Ogni minutu chi mai passava;
E ‘mpissicchiatu fermu a lu muru
Sempri fumandu dintra a lu scuru.
E doppu tantu friddu assaggiatu,
Sentia ‘nu pissi chi mi chimava;
Sbattia lu cori, non avia hjatu,
E mu rispundu non mi fidava;
Mi sentia propriu cumu ‘ncantatu,
Poi timidusu mi ‘mbicinava;
E pecchi tandu non nc’era luna
Fumava forti mu sindi adduna.
Tu li palori di meli e latti,
Li juramenti tutti sentisti,
L’appuntamenti, stari a li patti,
Mi tenia disculu, cca tu ciangisti,
Mentri facivi l’urtimi tratti
Di la vrigogna pe mia ch’avisti:
Era jeu disculu? beijzza mia,
Cu’ mai scordari si po’ di tia?
Chjnu d’amuri dintra a lu lettu
Non potia dormari nuja mujica,
Non nc’era modu pemmu rigettu,
Paria ca sugnu subbra a l’ardica,
Lu bruttu sonnu pe miu dispettu
Non volia scindari mu mi da’ prica;
T’inchia a la curma, t’appiccicava,
E accussi’ subitu m’addormentava.
Prima mu sona lu matutinu,
Comu lu solitu, mi rivigghiava;
Rocia la testa comu mulinu,
Penzava cosi chi mi scialava,
Cani, viaggi, soni, festinu,
Palazzi, amuri, ricchizzi a lava;
E lu toi fumu, pippa anticaria,
Li mei portava castej’ ‘n aria.
Tu senza fumu, senza tabaccu,
E jeu restava mestu e cumpusu,
‘Mpunta di l’anima sentia lu smaccu
Pecchi’ filava sempri a ‘nu fusu;
Mi vestia subitu, sbattia lu taccu,
E ti dassava tuttu stizzusu;
Ti cercu scusa, cu’ manca appara,
Pippa mia bona, cumpagna cara.
S’avia di bazzari china la testa
Mi li facivi ‘mprima spumari
Cu lu toi tartaru cuntra la pesta,
Autru ca hajavuru d’erba di mari,
Ch’avivi dintra, comu ‘na bresta,
E sentia frijari, ciangiuliari
Mentri pippava; chi fumu duci!
Pemmu lu lodu non haju vuci!
Oh quantu voti, quandu ‘ncignaru
Li patimenti, mi cumportasti!
Tu ‘ntra lu carciaru pensusu, amaru,
Tu pe lu siliu mi secutasti;
Si tutti l’autri s’alluntanarunu,
Pecchi tingiutu di brutti ‘mprasti,
Sula mi fusti fidili e pia,
E cunzigghiera, pippuna mia.
Verzu la sira quandu assulatu
Sentia sonari l’adimaria,
E ogni ricordu di lu passatu
S’apprisentava davanti a mia.
E chistu povaru cori ‘ncantatu
S’inchia di tennera malinconia,
E ruppia a chiantu; ma l’asciucavi
Cu lu toi fumu tantu suavi.
O segretaria, cara cumpagna,
Di la mia vita, di li prim’anni,
Si a rimitoriu, villa o campagna
Sugnu, si ‘ncelu cu Petru e Gianni,
Si miserabili, si ‘ncappa magna,
Dintra li gioji, dintra l’affanni,
Comu mi fusti, cara mi stai,
E t’amu sempri cchiu’ ca t’amai.
Venendu a morari dintra la fossa
Ti vogghiu accantu di mia curcata,
E accussi’ queti sarrannu st’ossa,
Chi sbattiu tantu fortuna ‘ngrata ‘
Ntra la tempesta cchiu’ scura e grossa,
Senza rigettu di ‘na jornata;
Passanu l’anni, chiusu, scordatu,
Dormu cuntentu, dormu mbijatu.
Poi quandu sona cu gran spaventu
L’urtima vota la ritirata,
E tutti currinu a ‘nu mumentu
Omani e fimmani a la Vajata,
Finca li morti, chi riggimentu!
Cu’ porta ‘n’anca, cu’ ‘na costata;
Jeu cu tia ‘mbucca cumparu tandu,
Ne’ mi lamentu, ne’ riccumandu.
Cadi lu suli, cadi la luna,
Li stiji cadinu, penza fracassu!
L’aceji cianginu, l’acqua sbajuna,
Li munti juntanu, sassu cu sassu ‘
Nsemi si pistanu, e ad una, ad una
Li cerzi stimpanu; si fa ‘nu massu!…
Sbampa lu focu, tuttu cunzuma…
Cu’ nd’eppi, nd’eppi, cchiu’ non si fuma!